PNEU HOTEL MANDAVA

Jak funguje PneuHotel?

O výhodách našeho velkokapacitního skladu může stále někdo pochybovat, nebo mu to přijde zbytečné. V naší lokalitě to opravdu není zvykem a každý místní motorista, podstupuje s větším či menším úsilím tento opakující se rituál, který jak víme nekončí jenom výměnou, ale též otázkou kam s pneu, koly a podobně.

Protože neradi srovnáváme a poukazujeme, jak již na okolní země nebo na bohatší regiony naší republiky, necháme skutečně na Vás, zda cena 400 Kč za uskladnění (sezóna) je příliš velkým komfortem, který si buď nemůžete, anebo prostě nechcete dovolit.

Jak probíhá výměna/přezutí pneumatik?

Poprvé to bude skutečně pár minut trvat. Je potřeba vyřídit nezbytnou administrativu, řádně vše vysvětlit a zadokumentovat tak, aby v budoucnu nedošlo k žádnému rozporu o tom, zda jsou pneumatiky Vaše, v jakém jsou stavu apod.

O přezutí dostanete přebírací protokol a smlouvu kde jsou právě popsány jednotlivé specifikace a stav při předání do úschovy. Vaše pneumatiky budou následně překontrolovány, jak z hlediska hloubky dezénu, datumu výroby, tlaku, stavu disku a celkového stavu.

Pokud při kontrole bude zjištěna jakákoliv závada, která by ohrožovala bezpečnost provozu, budeme Vás nejprve kontaktovat a společně se domluvíme na způsobu opravy, výměny apod.

Pokud budete mít u nás pneumatiky uskladněny a bude se blížit čas jejich výměny, stačí se domluvit, kdy přijedete a Vaše pneumatiky již budou připraveny a proběhne jejich rychlá demontáž a montáž. Dovolíme si tvrdit, že do pár minut odjíždíte. Shrnuto a podtrženo žádné fronty, žádné čekání, žádné starosti, kam pneumatiky uložím, pneumatiky připravené překontrolované pro okamžitý provoz.